White Horizontal Stripe Stoneware Vase

White Horizontal Stripe Stoneware Vase

Regular price $7.95