White Stoneware Serving Tray
White Stoneware Serving Tray
White Stoneware Serving Tray

White Stoneware Serving Tray

Regular price $16.95

White Stoneware Serving Tray